Χρυσό στεφάνι ελιάς,από τάφο στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

Χρυσό στεφάνι ελιάς,από τάφο στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
Χρυσό στεφάνι ελιάς με ημιπολύτιμη πέτρα σε “κόμβο του Ηρακλή” στο κέντρο. Από τάφο της Κασσάνδρειας Χαλκιδικής. 3ος αι. π.Χ. – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Gold olive wreath with semi-precious stone set in a “knot of Hercules” at its center. From a tomb at Kassandreia, Chalkidiki. 3rd c. BC. Archaeological Museum of Thessaloniki, Macedonia, the Heart of Greece.
(Greek & English text)
Το 317 π.Χ. ο βασιλιάς της Μακεδονίας, Κάσσανδρος, ιδρύει την πόλη Κασσάνδρεια στην περιοχή της Ποτίδαιας, με σκοπό να ελέγχει και την εκμετάλλευση της πλούσιας χερσονήσου της Κασσάνδρας. Έτσι, μια νέα εποχή ξεκινά για όλόκληρη τη Χαλκιδική.
In 317 BC, the king of Macedonia, Kassandros (Cassander), established the city of Kassandreia in the environs of Potidaia, intending to gain control and exploit the wealthy peninsula of Cassandra. So, a new era began for the entire Chalkidiki.
 
Show Buttons
Hide Buttons