Αθυτος

«Άθυτος της Άφυτου»

” Το χωριό των καλλιτεχνών “ Πολιτιστικά δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου. Το 1980 ιδρύθηκε λαογραφικό μουσείο με πρωτοβουλία του λαογραφικού συλλόγου

Read More »
Show Buttons
Hide Buttons